Dřevěná příhradová konstrukce zastřešení skladu v Dolních Kralovicích

okres Benešov

Zastřešení skladu o půdorysných rozměrech 24×71 m se středním ocelovým průvlakem bylo navrženo a zrealizováno z dřevěných styčníkových vazníků.

Velmi dobrým startem do letošního roku byla pro naši firmu VAZNÍKY D.N.K. s.r.o. montáž nosné vazníkové konstrukce střechy velkého skladu v Dolních Kralovicích na Benešovsku. Sklad o půdorysných rozměrech cca 24×71 m s věnci ve výšce přes 6 metrů a středním ocelovým průvlakem jsme zastřešeli 59 sedlovými vazníky, které byly z výrobních i ekonomických důvodů navrženy jako 2 samostatné pultové prostě uložené vazníky, jež k sobě byly uprostřed pouze konstrukčně připojeny. I přes velkou nepřízeň počasí se nám během prvních několika dnů podařilo na zemi smontovat všech 6 resp. 12 ztužidlových polí. Ty jsme hned další týden osadili na své pozice na věnci a začali s montáží jednotlivých vazníků, které byly okamžitě větrovány k vodorovně tuhým ztužidlovým polím. Tento postup minimalizuje riziko tzv. domino efektu, který může nastat při nesprávném montážním postupu a to obzvlášť na dlouhých objektech. Vazníky byly dopraveny na stavbu celkem ve 3 úplně plných kamionech. Výhodou bylo, že kamiony i jeřáb mohl vjet velkými vraty dovnitř objektu. Po 10 pracovních dnech předáváme dílo investorovi, Dolnokralovické stavební s.r.o.. Jednatel společnosti je s kvalitou i rychlostí provedené práce spokojen.

Spočítejte si cenu střechy a vazníků.