Nástavba bývalé kotelny K5 v Třebíči

okres Třebíč

Atypická vazníková konstrukce v kombinaci s ocelovkou a obvodovými celostěnovými panely v systému DMK.

Nástavby na stávající objekty vždy představují velkou výzvu pro všechny zúčastněné a ne jinak je tomu i v tomto případě adaptace kotelny K5 na ulici Františka Hrubína na moderní multifunkční objekt, kterou realizujeme pro našeho stálého obchodního partnera stavební firmu IN-Stav.

Statické podmínky nebyly právě jednoduché – bylo nezbytné dodržet nosný systém původního ŽB prefabrikovaného skeletu a nemohly být přitíženy původní nenosné vyzdívané obvodové stěny. Proto byla zvolena metoda nosné ocelové konstrukce z profilů HEB, na kterou byla osazena vazníková konstrukce střechy – ta musela splnit značné nároky na ztužení spodní ocelové konstrukce a byla pro tento účel speciálně navržena. Je v ní zakomponován poměrně složitý systém lisovaných podélných a příčných ztužidel, která přebírají zatížení větrem na obvodové stěny. Ty jsou řešeny lehkými dřevěnými celostěnovými panely v systému DNK jako nenosné tepelně a hlukově izolační opláštění stavby. Konstrukce je koncipována jako difůzně otevřená. Montáž probíhala na etapy pomocí velkého jeřábu s nosností až 50 t.

Poslední částí naší dodávky představovalo zateplení podhledů a stěn foukanou izolací ISOCELL.

Kromě samotné výrobní a montážní fáze spočívala práce celého našeho projekčního týmu v konzultační činnosti a hledání staticky a užitně spolehlivých a přitom ekonomicky přijatelných řešení.

Spočítejte si cenu střechy a vazníků.