Stáj pro mladý dobytek v Ledcích

okres Mladá Boleslav

Zastřešení kravína pro mladý skot je řešeno dřevěnými příhradovými vazníky s kovovými deskami s prolisovanými trny, které se při délce cca 13,5 m ukázaly jako ekonomicky i staticky nejvýhodnější řešení.

Zemědělský objekt pro chov mladého dobytka je koncipován jako studená otevřená stáj, čemuž odpovídá i návrh střešních vazníků – vzhledem k dobrému podélnému i příčnému provětrání konstrukce byly navrženy vazníky s běžnými pozinkovanými styčníkovými deskami (nebylo nutné použít nerezové spony do agresivního prostředí.

Vazníky na užší (10,6 m) a delší části (59 m) mají tvar nepravidelného trojúhelníku (sklon 15° a 42°) s výškou ve vrcholu 3,15 m, která byla optimalizována pro bezproblémový převoz, a s poměrně značným přesahem (2,3 m) na jedné straně stavby. Vazníky tloušťky 60 mm jsou rozmístěny v osových vzdálenostech 1,25 m (optimalizace na délku latí 5 m) a vzhledem ke značnému vnitřnímu tlaku větru (podfouknutí) jsou masivním způsobem kotveny ke spodní konstrukci. Prostorovou tuhost konstrukce zajišťuje 6 lisovaných ztužidlových polí a 3 řady Ondřejských křížů z prken 32/80. Značně štíhlé sestupné vrcholové diagonály jsou zajištěny proti vzpěru z roviny vazníku dlouhými podélnými výztuhami a “brzdnými” ztužidly.

Dřevěné vazníky nad druhou, výrazně širší částí objektu jsou navrženy jako horizontálně i vertikálně (na střední nosné stěně) dělené. Toto řešení nejen že předchází značným komplikacím při transportu, ale také efektivním způsobem redukuje jinak značnou vzpěrnou délku výplňových prutů. Úskalí tohoto řešení spočívá v zajištění dostatečné tuhosti horního tlačeného vodorovného pásu spodního vazníku z roviny – to je zabezpečeno příčným roštem z prken, která jsou připojena k lisovanému ztužidlu v této rovině. Protože se na tento důležitý detail často zapomíná, dávám k dispozici výkres tohoto vazníku včetně ztužení a zavětrování ve formátu PDF.

Vazníky byly expedovány na stavbu postupně (na třikrát), abychom mohli už v rámci osazování vazníků na stavbě provést finální srovnání vazníků do svislice a roviny a instalovat rovnou prvky trvalého zavětrování a ztužení konstrukce, čímž se předchází riziku kolapsu domino efektem vlivem nedostatečnho montážního ztužení. Ztužidlová pole byla pochopitelně sestavena na zemi, což je u takto velkých konstrukcí nezbytné z důvodu bezpečnosti. Díky důkladné projekční přípravě trvala výroba cca 2 týdny a montáž také cca 2 týdny a to včetně nucené přestávky, kterou nám nachystalo vrtošivé počasí. Konstrukci jsme předali včas a v naprostém pořádku investorovi, který je s naší prací spokojen.

Spočítejte si cenu střechy a vazníků.