Taneční parket Holetín

okres Chrudim

Novostavba půlkruhového tanečního parketu zastřešená pohledovými dřevěnými vazníky.

Jedná se o vazníky na zastřešení půlkruhového tanečního parketu v Holetíně na Hlinecku. Pultové pohledové vazníky tl. 80 mm a délky cca 12,5 m jsou paprskovitě uspořádány a jsou podepřeny na středovém pulkruhovém betonovém pilíři a na okraji masivní dřevěnou konstrukcí. Prostorová tuhost především spodní konstrukce je zajištěna ztužující stěnou a vlastní vazníkovou konstrukcí. Vazníky mezi sebou jsou ztuženy obdélníkovými lisovanými ztužidly ve třech soustředných půlkružnicích. Vzhledem k velkému sání větru je věnována zvláštní péče návrhu kotvení s ohledem na reálnou proveditelnost a stísněné podmínky na středovém pilíři i dřevěné vaznici.

Vazníky jsou spádovány do středu, kde je navržena široký odtod přes sníženou stěnu. Doufejme, že se nám podaří přesvědčit investora, aby zde bylo provedeno lokální vyhřívání, aby nedocházelo k zamrznutí tohoto jediného odtoku vody ze střechy.

Nátěr si provedl generální dodavatel stavby, firma RENOS s.r.o. z Hlinska. Montáž nám trvala celkem tři dny, s tím že první den naše parta v čele s projektantem Ing. Šimkem připravila veškeré otvory pro svorníky a provedla instalaci kotevních úhelníků. Druhý den probíhala samotná montáž konstrukce pomocí jeřábu. Začínali jsme se středním vazníkem a od něj jsme postupovali symetricky, abychom nežádoucím způsobem nevychylovali spodní dřevěnou konstrukci za své polohy. Jako velmi praktické se ukázalo ztužení pomocí vkládaných lisovaných ztužidel – krajní ztužidlo velmi dobře fungovalo jako montážní ztužení. Ve středu bylo provedeno finální dokotvení konstrukce a následné předání generálnímu dodavateli stavby, který byl s naší prací velice spokojen.

Spočítejte si cenu střechy a vazníků.