Zastřešení silážního žlabu – Moravský Písek

Dřevěné vazníky jsou často využívány v zemědělství, protože nabízí ekonomické výhodné a statické spolehlivé řešení střech zemědělských objektů.

V tomto případě jsme pro investora realizovali zastřešení staré silážní jámy o půdorysu 18×43 m, která bude dále využívána jako sklad kukuřice. Vazníky jsou navrženy se zvýšeným spodním pásem ve střední části, aby zde mohla pracovat těžká technika. Výroba konstrukce trvala cca 10 dní, spotřebovalo se při ní 27m3 smrkového řeziva třídy S10 a přes 1,2t styčníkových desek. Z výrobních a přepravních důvodů musely být vazníky vertikálně dělené na 2 poloviny a byly příložkovány na místě.

Základní informace o konstrukci:

  • zastřešená plocha 780 m2
  • krytina: plech na zesílené latě
  • osová vzdálenost vazníků: 1,5 m
  • souhrnná délka materiálu pro zavětrování: 2,5 km

Spočítejte si cenu střechy a vazníků.